Dlaczego na widok żebraka nie dostaję nagłego ataku filantropizmu i nie wyciągam portfela?
Przeczytaj i sprawdź, czy ty też jesteś ich ofiarą
Zawiadamia się wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polski, przebywających w kraju, jak i poza jego granicami, że dnia 27.04.2016, o godz. 21.00, ja, niżej podpisany, ogłaszam upadek telewizji.
Czyli o tym, jak dźwięk obcego języka paraliżuje nasze ciała, zaczynamy się jąkać a czoło oblewa zimny pot.