Zawiadamia się wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polski, przebywających w kraju, jak i poza jego granicami, że dnia 27.04.2016, o godz. 21.00, ja, niżej podpisany, ogłaszam upadek telewizji.
Czyli o tym, jak dźwięk obcego języka paraliżuje nasze ciała, zaczynamy się jąkać a czoło oblewa zimny pot.